Årsmötet den 26 november uppskjutet tillsvidare. / Annual meeting canceled

Sjötorps Båtklubb följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Därför är årsmötet den 26 november uppskjutet tillsvidare. Julbord och julbad som var planerade i december ställs in.


Ny information om årsmötet kommer senare.


Hälsningar Styrelsen Sjötorps Båtklubb English: Sjötorps Båtklubb follows the Swedish Public Health Agency's recommendations due to the Corona virus (Covid-19). Therefore, the annual meeting on November 26 has been postponed indefinitely. Christmas feast and Christmas bath that were planned for December are canceled.

New information about the annual meeting will come later. Greetings The board of Sjötorps Båtklubb

Senaste inlägg

Visa alla

Det nya passage-systemet till klubbhuset är på plats! Ni som har nyckelkort kan byta ut dessa till en tagg för att komma in i klubbhuset. Byte kan göras Torsdag den 26/5 mellan klockan 10.30 - 12.30 e

Välkomna till SBK:s vårmöte torsdagen de 5/5 kl. 19.00 i klubblokalen. Några punkter: Info om det nya låssystemet med ”taggar” som kommer att installeras under försommaren, samt övriga pågående arbete

Hej! Föreningen Slupen Oskar kommer att hålla navigationskurs Sjöbefäl klass VIII (avser yrkes och passagerartrafik) och inbjuder nu intresserade medlemmar i Sjötorps Båtklubb att delta, antalet plats