top of page

Vårmöte med sjötorps båtklubb 2019.04.04

Uppdaterat: 29 jan. 2020

Mötet inleddes med att Sten-Gunnar Stensson berättade om sina fiskeresor i Asien och Afrika. Stora fiskar hade fångats.Han berättade också hur människor levde och bodde, på ett fängslande sätt.25 medlemmar hade kommit till vårmötet. 

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Föreningsnytt och hemsidan. § 4. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson, sekreterare Kurt Johansson. § 5. Att justera dagens protokoll valdes Anders Bäckman och Erik Moberg. § 6. Info från styrelsen: Efter konstituerande möte efter årsmötet, har Håkan Fallgren åtagit sig uppgiften att sköta hemsidan  och Johnny Kjellberg  är Hamnfogde. Därmed ingår de även i styrelsen.Ersättare vakant.

§ 7. Utförda arbeten och kommande arbeten, se bifogad lista.§ 8. Aktuell lista. § 9. Båtloppis under Sjötorpsdagarna: Anders Magnusson kollar eventuell krock med loppis vid Cafe Baltzar . Frågan är ställd på mötet om båtloppis är något för klubben att arrangera. § 10. Familjedag 13/4 anmälan.Kl 10.00 – 14.00 § 11. Övriga frågor. § 12. Mötet avslutades.

Sjötorp  2019-04-10

Sekr. Kurt Johansson

Justerat: Anders Bäckman

Erik Moberg Ordförande. Roland Hjalmarsson

Comments


bottom of page