top of page
fullsizeoutput_1f30.jpeg
rep.png

Båtplats

Båtar bredare än 2 m. 1400kr.
Båtar upp till 2 m. bredd 1100kr. Jollar 300kr.
Arbetsplikt 600 kr. återbetalas när 6 godkända arbetstimmar har genomförts. Timmarna ska bokföras i för detta ändamål avsedd pärm och godkännas av någon i styrelsen eller någon medlem i stug/hamnkommittén.

Rabatt för båtplats ges med 700kr. för båtplatsinnehavare som förutom ovanstående arbetsplikt även fullgör ytterligare minst 10 godkända arbetstimmar för klubben. Dessa ska bokföras och godkännas enligt ovan.

Kranavgifter          Medlem     Ej medlem
Kran                         300 kr.          600 kr.
Mastkran                  100 kr.          200 kr.

Spolning med högtryckstvätt 100kr.
De lördagar då kranen är bemannad är avgiften 50% av ovanstående.
För medlem som hyr båtplats, är kran och spolning avgiftsfri. Medlem med båtplats asom avropar hjälp utanför krankörningsdagar är avgiften 100 kr. per tillfälle.

bottom of page