top of page

Styrelsen

rep.png

Ordförande Roland Hjalmarsson 073-4400166
Vice Ordförande Erik Henningsson 070-5740260
tf. Sekreterare Anders Magnusson 070-5809746
Kassör Krister Lamberg 070-5282605
Hamnfogde Johnny Kjellberg 070-6251411
Kontaktperson för medlem/båtplatser Krister Lamberg 070-5282605
Stugfogde Bosse Eksell 070-6582578
Ungdoms/ Seglingskommitté Tyra Henningsson 076-6330638
Ersättare Håkan Fallgren 072-3221889
Ersättare Ronny Svensson
Ersättare Roland Karlsson

bottom of page