top of page

Båtklubbens historia

rep.png

Båtklubben bildades den 18 mars 1963 av ett antal båtägare som samlades på Sjötorps pensionat. Detta blev grunden till Sjötorps båtklubb som drivs helt ideellt med frivilliga arbetsinsatser från klubbens medlemmar. Man erbjöds att arrendera området där hamnen nu ligger på 20 år till en kostnad på 200 kronor. Kontrakt tecknades med Göta Kanalbolaget. Vid bildandet av båtklubben blev man 37 medlemmar.

Där båthamnen nu ligger hade Sjötorps sågverk sitt timmermagasin. Sågverket lades ned 1957. Den första uppgiften för medlemmarna var att tillverka pontonbryggor. Materialet var arsenikimpregnerat virke. Anslag om 9800 kronor, vilket motsvarande 70% av den kostnadsberäknade materialkostnaden för tio pontonbryggor erhölls. För att finansiera ankare och bojkätting samt förtöjningsbojar anordnades ett lotteri. Därefter iordningställdes en parkeringsplats.

Det första klubbhuset köptes och kom på plats 1970. Det hade tidigare använts som väntkur vid en busshållplats. Det nuvarande klubbhuset uppfördes av medlemmarna i början på 80-talet. Den senaste tillbyggnaden med duschar och bastu.

bottom of page