top of page

Arbetsdagar/Working days 25/4 & 3/10

Uppdaterat: 13 apr. 2020

Under vårarbetsdagen kommer vi att göra en allmän uppsnyggning och iordningställande inför säsongen. Målningsarbete och arbete med bryggor kommer att utföras. Vidare ska segeljollar och klubbens båtar göras i ordning. Hamnkommittén fördelar arbetet vid mötet kl 09.00 båda arbetsdagarna. English: During the spring working day, we will do a general revamping and preparation for the season. Painting and bridging work will be carried out. Furthermore, sailing dinghies and the club's boats will be made in order. The Port Committee distributes the work at the meeting at 09.00 both working days.

Senaste inlägg

Visa alla

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Programblad och hemsidan. § 4. Val av ordförande / sekreterare. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson och t

Dokument från Årsmötet 2022: Aktiviteter / viktiga datum 2023. Vårmöte 30/3 Vårarbetsdag 22/4 Krankörning 6/5 samt 20/5 Segelskola 10 – 14/7 Kanalsimmet 5/8 Krankörning 23/9 samt 14/10 Höstarbetsdag 7

Klubben välkomnar Joakim Johansson som kommer att visa några av Bertil Svenssons gamla Västgötafilmer. Väl mött!

bottom of page