top of page

Hanmfogden informerar / Harbourmaster informes

Uppdaterat: 13 apr. 2020

Det finns en kö för att få båtplats i vår hamn. Speciellt för större båtar. För att nyttja hamnen i så stor utsträckning som möjligt förbehåller sig klubben att disponera båtplatserna samt flytta båtar till lämplig plats beroende på båtens storlek och djupgående. De medlemmar som ej önskar ha kvar eller ej kommer att använda sin båtplats, uppmanas att meddela detta så snart som möjligt så någon i båtplats-kön kan överta outnyttjade båtplatser. Om du inte har behov av din båtplats och vill säga upp den inför 2021 skall uppsägningen ske senast 31/12 2020. Alla båtbyten före och under säsongen skall anmälas till hamnfogden för att klubben ska ha koll på att rätt båt ligger på rätt plats. Alla båtar skall vara försedda med fendrar och förtöjda med någon form av ryckdämpare i bryggan. Akterförtöjningen skall vara fast med karbinkrok eller bojfångare. Den får inte vara löpande i bojen, då den riskerar att slitas ut. Båtar i klubbens hamn skall vara ansvarsförsäkrade. All andrahandsuthyrning av båtplats skall gå genom båtklubben. English: There is a queue to get a berth in our harbor. Especially for larger boats. To use the port to the fullest extent possible, the club reserves the right to dispose of the boat seats and to move boats to a suitable location depending on the size and depth of the boat. Those members who do not wish to remain or will not use their berth, are urged to notify this as soon as possible so that anyone in the berth queue can take over unused berths. If you do not need your berth and want to cancel it before 2021, the cancellation must be made not later than 31/12 2020. All boat changes before and during the season must be reported to the harbormaster to ensure that the club has the right boat in the right place. All boats must be equipped with fenders and moored with some kind of jerk suspension in the dock. The stern mooring must be fixed with a carbine hook or buoy catch. It can not be in the buoy constantly, as it risks being worn out. Boats in the club's harbor must be insured. All second-hand rental of berths must go through the boat club.

Senaste inlägg

Visa alla

Avfallshanteringsplan

Klubben har nu fått sin lagstadgade Avfallshanteringsplan godkänd av Mariestads kommuns miljöhandläggare den 11/4 2024 Avfallshanteringsplan

Julbord

Välkomna på Julbord lördagen den 9 dec. kl. 17.00 i klubblokalen. Anmälan till Krister senast den 4/12 på tel. 070-5282605.

Comentarios


bottom of page