top of page

Information

Uppdaterat: 10 apr. 2020

Enligt beslut på årsmötet kan klubben idag efter samråd med båtplatsinnehavaren hyra ut platsen i andra hand, vid en andrahandsuthyrning får båtplatsinnehavaren tillbaka hälften av erlagd båtplatsavgift. Denna lösning är tänkt för båtplatsinnehavare som är tillfälligt båtfria en säsong. Den som inte använt sin båtplats under två säsonger och ej och ej hört av sig kommer ej att aviseras båtplatsavgift. All andrahandsuthyrning skall förmedlas genom klubben. Stugfogden informerar att klubblokalen kan hyras av medlemmar under perioden vecka 33 till vecka 24 för 600 kr/dygn. Upp till 3 timmar kostar 200 kr. Endast bastun kostar 300 kr. Bastubad torsdagar 10 kr. alt årsavgift 250 kr . (om du vill betala årsavgiften för ditt bastubad i samband med årsaviseringen meddela detta till kassören). English: According to a decision at the annual meeting, the club can, after consultation with the berth owner, rent out the site as second-hand rental. In that case the berth owner will receive back half of the fee paid. This solution is intended for boaters who are temporarily boat-free for a season. Anyone who has not used their boat seat for two seasons and has not contacted us will not be notified berth fee. All second-hand rental should be mediated through the club. The steward informs that the club room can be rented by members during the period week 33 to week 24 for SEK 600 / day. Up to 3 hours costs SEK 200. Sauna costs 300 kr. Sauna bath Thursdays 10 kr. alternatevly annual fee of 250 kr. (if you want to pay the annual fee for your sauna bath in connection with the annual notice, notify the treasurer).

Senaste inlägg

Visa alla

Avfallshanteringsplan

Klubben har nu fått sin lagstadgade Avfallshanteringsplan godkänd av Mariestads kommuns miljöhandläggare den 11/4 2024 Avfallshanteringsplan

Julbord

Välkomna på Julbord lördagen den 9 dec. kl. 17.00 i klubblokalen. Anmälan till Krister senast den 4/12 på tel. 070-5282605.

Bình luận


bottom of page