top of page

Information om kanalsimmet / Canal swim

Uppdaterat: 13 apr. 2020

Vid årets Götakanalsim, Lördagen 1/8 2020, ordnar vi med säkerhetsbåtar. För vår insats erhåller vi ett bidrag till klubben. Anmäl gärna redan nu om du har möjlighet att vara med och hjälpa till. I övrigt se hemsidan och anslagstavlor. English: At this year's Götakanalsim, Saturday 1/8 2020, we have arranged safety boats and received a contribution to the club for our efforts. Feel free to register now if you have the opportunity to participate and help. Otherwise see the website and notice boards.

Senaste inlägg

Visa alla

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Programblad och hemsidan. § 4. Val av ordförande / sekreterare. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson och t

Dokument från Årsmötet 2022: Aktiviteter / viktiga datum 2023. Vårmöte 30/3 Vårarbetsdag 22/4 Krankörning 6/5 samt 20/5 Segelskola 10 – 14/7 Kanalsimmet 5/8 Krankörning 23/9 samt 14/10 Höstarbetsdag 7

Klubben välkomnar Joakim Johansson som kommer att visa några av Bertil Svenssons gamla Västgötafilmer. Väl mött!

bottom of page