top of page

Inställda datum / Canceled dates

Den gemensamma vårarbetsdagen den 25 april är inställd på grund av rådande omständigheter med Corona-pandemin. Om ni vill hjälpa till med något som vi brukar göra på vårarbetsdagen utomhus t ex två och två kan ni kontakta hamnfogden Johnny Kjellberg på telefon 070-6251411 och göra upp med honom om lämplig arbetsuppgift och dag. Sjötorps Båtklubb ställer in vårmötet den 2 april 2020, med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hälsningar Styrelsen Sjötorps Båtklubb English: The spring working day on April 25 is canceled due to prevailing circumstances with the Corona pandemic. If you want to help with something that we usually do outdoors you can contact the port guard Johnny Kjellberg by phone on 070-6251411 and decide with him the appropriate task and day. Sjötorps Boat Club cancels the spring meeting on April 2, 2020, due to Corona virus (Covid-19). We follow the state recommendations regarding the ongoing pandemic.

Senaste inlägg

Visa alla

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Programblad och hemsidan. § 4. Val av ordförande / sekreterare. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson och t

Dokument från Årsmötet 2022: Aktiviteter / viktiga datum 2023. Vårmöte 30/3 Vårarbetsdag 22/4 Krankörning 6/5 samt 20/5 Segelskola 10 – 14/7 Kanalsimmet 5/8 Krankörning 23/9 samt 14/10 Höstarbetsdag 7

Klubben välkomnar Joakim Johansson som kommer att visa några av Bertil Svenssons gamla Västgötafilmer. Väl mött!

bottom of page