Krankörning / Operating the crane

Uppdaterat: 13 apr. 2020

Under våren, lördagarna 9/5 och 23/5. Under hösten, lördagarna 26/9 och 10/10. Dessa dagar är kranen bemannad från kl 09.00 till 12.00. Kranavgiften under dessa dagar är 50% av ordinarie fastställda avgifter. För båtplatsinnehavare är kranen avgiftsfri. Behöver du hjälp annan tid se anslag på kranboden. Avgiften är då 100 kr om du har båtplats. English: During the spring, Saturdays 9/5 and 23/5. In the fall, Saturdays 26/9 and 10/10. These days, the crane is manned from 09.00 to 12.00. The crane charge during these days is 50% of ordinary fixed fees. The crane is free of charge for boat owners. Do you need help at another time see appropriations at the crane booth. The fee is then SEK 100 if you have a boat seat.

Senaste inlägg

Visa alla

Det nya passage-systemet till klubbhuset är på plats! Ni som har nyckelkort kan byta ut dessa till en tagg för att komma in i klubbhuset. Byte kan göras Torsdag den 26/5 mellan klockan 10.30 - 12.30 e

Välkomna till SBK:s vårmöte torsdagen de 5/5 kl. 19.00 i klubblokalen. Några punkter: Info om det nya låssystemet med ”taggar” som kommer att installeras under försommaren, samt övriga pågående arbete

Hej! Föreningen Slupen Oskar kommer att hålla navigationskurs Sjöbefäl klass VIII (avser yrkes och passagerartrafik) och inbjuder nu intresserade medlemmar i Sjötorps Båtklubb att delta, antalet plats