top of page

Krankörning / Operating the crane

Uppdaterat: 13 apr. 2020

Under våren, lördagarna 9/5 och 23/5. Under hösten, lördagarna 26/9 och 10/10. Dessa dagar är kranen bemannad från kl 09.00 till 12.00. Kranavgiften under dessa dagar är 50% av ordinarie fastställda avgifter. För båtplatsinnehavare är kranen avgiftsfri. Behöver du hjälp annan tid se anslag på kranboden. Avgiften är då 100 kr om du har båtplats. English: During the spring, Saturdays 9/5 and 23/5. In the fall, Saturdays 26/9 and 10/10. These days, the crane is manned from 09.00 to 12.00. The crane charge during these days is 50% of ordinary fixed fees. The crane is free of charge for boat owners. Do you need help at another time see appropriations at the crane booth. The fee is then SEK 100 if you have a boat seat.

Senaste inlägg

Visa alla

Lördag den 19 augusti-23 firar Sjötorps båtklubb 60 år! Alla medlemmar inbjuds härmed till 60-årsfesten och firandet kommer att börja med kaffe och tårta kl. 14.30. Senare under eftermiddagen bjuder v

§ 1. Mötet öppnades. § 2. Dagordningen fastställdes. § 3. Kallelsen godkändes: Programblad och hemsidan. § 4. Val av ordförande / sekreterare. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson och t

bottom of page