top of page

Programblad 2021

Aktiviteter/Viktiga datum 2021


  1. Vårmöte - 6/5 19.00

  2. Vårarbetsdag - 24/4 09.00

  3. Arbetskvällar under säsongen Grillkvällar under sommaren, se hemsidan eller Facebook-sidan.

  4. Seglarskola - v. 30 26/7 - 30/7

  5. Kräftskiva - Se hemsidan

  6. Höstarbetsdag - 2/10 09.00

  7. Årsmöte - 25/11 19.00

  8. Julbord - Se hemsidan

  9. Julbad - Se hemsidan


Krankörning:

Under våren, lördagarna 8/5 och 22/5.

Under hösten, lördagarna 25/9 och 16/10.

Dessa dagar är kranen bemannad från kl 09.00 till 12.00. Kranavgiften under dessa dagar är 50% av ordinarie fastställda avgifter. För båtplatsinnehavare är kranen avgiftsfri. Behöver du hjälp annan tid se anslag på kranboden. Avgiften är då 100 kr om du har båtplats.


ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Februari 2021


Det är en konstig tid vi lever i. I skrivande stund är det 12 grader minus ute och vintervädret verkar hålla i sig. Även pandemin verkar hålla i sig den också.


Mycket känns osäkert inför säsongen men vi hoppas att kunna genomföra årsmötesförhandlingarna i samband med vårmötet.


Ändringar och kompletteringar i verksamheten hittar ni fortlöpande på Hemsidan och på Facebook.


En skön och coronafri båtsommar önskas.


Roland Hjalmarsson Ordf.


Hamnfogden informerar


Det finns en kö för att få båtplats i vår hamn. Speciellt för större båtar. För att nyttja hamnen i så stor utsträckning som möjligt förbehåller sig klubben att disponera båtplat-serna samt flytta båtar till lämplig plats beroende på båtens storlek och djupgående. De medlemmar som ej önskar ha kvar eller ej kommer att använda sin båtplats, uppmanas att meddela detta så snart som möjligt så någon i båtplats-kön kan överta outnyttjade båtplatser. Om du inte har behov av din båtplats och vill säga upp den inför 2022 skall uppsägningen ske senast 31/12 2021.


Alla båtbyten före och under säsongen skall anmälas till hamnfogden för att klubben ska ha koll på att rätt båt ligger på rätt plats.


Alla båtar skall vara försedda med fendrar och förtöjda med någon form av ryckdämpare i bryggan. Akterförtöj-ningen skall vara fast med karbinkrok eller bojfångare. Den får inte vara löpande i bojen, då den riskerar att slitas ut. Båtar i klubbens hamn skall vara ansvarsförsäkrade.

All andrahandsuthyrning av båtplats skall gå genom båtklubben.


Styrelsen


Ordförande - Roland Hjalmarsson 073-4400166

Vice Ordförande - Erik Henningsson 070-5740260

tf. Sekreterare - Anders Magnusson 070-5809746

Kassör - Krister Lamberg 070-5282605

Hamnfogde - Johnny Kjellberg 070-6251411 Kontaktperson för medlem/båtplatser - Krister Lamberg 070-5282605

Stugfogde - Bosse Eksell 070-6582578

Ungdoms/Seglingskommitté - Tyra Henningsson 076-6330638

Ersättare - Håkan Fallgren 072-3221889

Ersättare - Ronny Svensson

Ersättare - Roland Karlsson

Ungdoms/seglingskommitté - Erik Henningsson, Peter Bengtsson, Erik Moberg och Tyra Henningsson.

Valberedning -Per-Olof Åhfeldt 0501-51506, 072-7109673 Erik Moberg

Hamn och stugkommitté - Joakim Nilsson, P-O Åhfeldt, Hans Karlsson, Bosse Eksell, Gunnar Karlsson, Johnny Kjellberg, Roland Karlsson, Ronny Svensson.

Festkommitté - Eje Bengtsson, Krister Lamberg, Bengt-Åke Berger, Johnny Kjellberg


Adresser:

Ungdoms/seglingsverksamhet


Förra årets ungdomssegling var mycket lyckad med över tiotalet ungdomar i seglarskolan. Det arrangerades även träningskvällar under hösten ett antal gånger.


Vi kommer även 2021 anordna vår seglarskola om restriktionerna tillåter. Preliminär vecka är: vecka 30 (mån-fre). Riktar sig till simkunniga ungdomar mellan 7-13år.

Vi kommer även om intresset finns att hålla igång kvällseglingarna för alla typer av nivå och båtar.


Seglingssektionen har även som avsikt att erbjuda en nybörjarkurs för vuxna då vi fått visat intresse för detta. Självklart finns även klubbens jollar och båtar till förfogande om medlemmar vill ”prova på” på egen hand.


Kom gärna med ytterligare idéer, önskemål, intresseanmälningar eller frågor.


Kontaktperson gällande segling eller ungdomsverksamhet: Tyra Henningsson 0766330638


Kanalsimmet


I dessa osäkra tider är allt mycket ovisst. Se därför kanalsimmets hemsida för information, beslut och uppdateringar.


Vid eventuellt kanalsim kommer klubben som vanligt ordna med säkerhetsbåtar. Se klubbens hemsida.


Arbetsdagar den 24/4 och 2/10 2021


Under vårarbetsdagen kommer vi att göra en allmän upp-snyggning och iordningställande inför säsongen. Målningsarbete och arbete med bryggor kommer att utfö-ras. Vidare ska segeljollar och klubbens båtar göras i ord-ning. Hamnkommittén fördelar arbetet vid mötet kl 09.00 båda arbetsdagarna.


Hemsidan

Hemsidan är nu uppe och i full gång. Kika gärna in för att kolla på senaste nyheterna, avgifter eller gamla bilder.


Information

Enligt beslut på årsmötet 2020 kan klubben efter samråd med båtplatsinnehavaren hyra ut platsen i andra hand, vid en andrahandsuthyrning får båtplatsinnehavaren tillbaka hälften av erlagd båtplatsavgift. Denna lösning är tänkt för båtplatsinnehavare som är tillfälligt båtfria en säsong. Den som inte använt sin båtplats under två säsonger och ej hört av sig kommer ej att aviseras båtplatsavgift. All andrahandsuthyrning skall förmedlas genom klubben.


Stugfogden informerar

Klubblokalen kan hyras av medlemmar under perioden vecka 33 till vecka 24 för 600 kr/dygn. Upp till 3 timmar

kostar 200 kr. Endast bastun kostar 300 kr.


Information om avgifter för 2021


Inträdesavgift Vuxen medlem 350 kr.

Medlemsavgift Vuxen 250 kr. Medlem över 65 år 150 kr. Ungdomar upp till 15 år 50 kr. 16 – 25 år 150 kr. Familjemedlemsskap 350 kr. för hela familjen bosatt på samma adress.

Båtplatsavgifter Båtar bredare än 2 m. 1400 kr. Båtar upp till 2 m. bredd 1100 kr. Jollar 300 kr.

Arbetsplikt 600 kr. återbetalas när 6 godkända arbetstimmar har genomförts. Timmarna ska bokföras i för detta ändamål avsedd pärm och godkännas av någon i styrelsen eller någon medlem i stug/hamnkommittén.

Rabatt för båtplats ges med 700 kr. för båtplatsinnehavare som förutom ovanstående arbetsplikt även fullgör ytterligare minst 10 godkända arbetstimmar för klubben. Dessa ska bokföras och godkännas enligt ovan.

Kranavgifter Medlem Ej medlem

Kran 300 kr. 600 kr.

Mastkran 100 kr. 200 kr.


Spolning med högtryckstvätt 100 kr.

De lördagar då kranen är bemannad är avgiften 50% av ovanstående.

För medlem som hyr båtplats, är kran och spolning avgiftsfri. Medlem med båtplats som avropar hjälp utanför krankörningsdagar är avgiften 100 kr. per tillfälle.

Bastubad torsdagar 10 kr. alt årsavgift 250 kr . (om du vill betala årsavgiften för ditt bastubad i samband med årsaviseringen meddela detta till kassören).

Senaste inlägg

Visa alla

Avfallshanteringsplan

Klubben har nu fått sin lagstadgade Avfallshanteringsplan godkänd av Mariestads kommuns miljöhandläggare den 11/4 2024 Avfallshanteringsplan

Julbord

Välkomna på Julbord lördagen den 9 dec. kl. 17.00 i klubblokalen. Anmälan till Krister senast den 4/12 på tel. 070-5282605.

Comentários


bottom of page